Rodzaje ceremonii pogrzebowych

Ceremonia pogrzebowa to przede wszystkim ostatnie pożegnanie zmarłego z rodziną i bliskimi. Ten trudny czas żałoby i zadumy trzeba również poświecić na organizację pogrzebu. Domy i zakłady pogrzebowe pomagają zorganizować takie uroczystości. Przed udaniem się do zakładu pogrzebowego, warto jednak wiedzieć o co mogą zapytać jego pracownicy i jak wyglądać może taka ceremonia.

Pogrzeb tradycyjny (religijny)

Ten typ pogrzebu odbywa się zazwyczaj z udziałem księdza lub innego duchownego, będącego przedstawicielem wyznawanej przez zmarłego religii lub obrządku. W ceremonii religijnej pożegnanie rozpoczyna się najczęściej od pożegnania w kaplicy. Po przewiezieniu zmarłego na cmentarz odbywa się msza święta. W kondukcie żałobnym śpiewane są pieśni religijne, a w momencie złożenia trumny ksiądz odmawia modlitwę. Może pojawić się również mowa pogrzebowa, wygłoszona przez księdza, członków rodziny lub inne wyznaczone do tego osoby.

Pogrzeb świecki

Nie wszystkie osoby wyrażają wolę, aby być pochowanym w obrzędzie religijnym. W takiej sytuacji organizowany jest pogrzeb świecki – bez symboli religijnych. Nad przebiegiem wydarzeń czuwa wtedy Mistrz Ceremonii Świeckich. Przebieg takiego pogrzebu może być dokładnie ustalony z rodziną. Często wygłaszana jest mowa pogrzebowa oraz wspomnienia o zmarłej osobie. W ostatnim etapie pogrzebu świeckiego trumna z ciałem składana jest w wyznaczonym do tego grobie.

Kremacja

Istotną kwestią, o którą z pewnością zapyta pracownik zakładu pogrzebowego jest wybór między pochówkiem zmarłego w trumnie a kremacją. Polega ona na spopieleniu ciała zmarłego, zamiast umieszczeniu go w trumnie. Niektóre osoby za życia wyrażają chęć kremacji, czasem wykonuje się ją np. ze względu na ciężką chorobę zmarłego. Przed kremacją zakład pogrzebowy umożliwia rodzinie pożegnanie się ze zmarłym. Prochy z szacunkiem umieszczane są w urnie, którą rodzina zazwyczaj może sama wybrać. Następnie podczas ceremonii pogrzebu jest ona wsadzana do tradycyjnego grobu – tak jak trumna. Na niektórych cmentarzach powstają też kolumbaria – ściany pamięci, gdzie umieszczane są urny oraz umieszczane tablice pamiątkowe z informacjami o zmarłych.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Zakład pogrzebowy Warszawa oferują kompleksową pomoc, która jest nieoceniona w ciężkim okresie straty i żałoby. Zajmą się organizacją takich kwestii jak ubiór zmarłego, rozwieszenie klepsydr, organizacja wieńców pogrzebowych, a nawet stypy. Pomogą uzyskać też zasiłek pogrzebowy, który zazwyczaj służyć ma pokryciu kosztów pogrzebu. Ponadto, wiele domów pogrzebowych oferuje też dodatkowe usługi po pogrzebie – związane z postawieniem nagrobka zmarłemu oraz opieką nad grobem.

Pogrzeb bliskiej osoby to wyjątkowo trudny czas, dlatego warto skorzystać z pomocy innych, dzięki czemu ten czas okaże się chociaż odrobię łatwiejszy. Przy organizacji pogrzebu, warto również uwzględnić wolę zmarłego, jeśli wyrażał taką za życia. Pracownik każdego domu pogrzebowego z pewnością pomoże zorganizować uroczystość tak, aby w pełni oddać cześć i okazać szacunek oraz miłość żegnanej osobie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here